16 Mayıs 2009 Cumartesi

KARACAOVA-KARACAABAD BÖLGESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ- SELANİK

KARACAOVA-KARACAABAD BÖLGESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ-selanik

İLK YERLEŞİM - 1100 - YILLARI ORTA ASYADAN AİLELERİ İLE KARACAOVA BÖLGESİNE

İKİNCİ YERLEŞİM- OSMANLI DÖNEMİ 1385 YILINDAN İTİBAREN KARACAOVA BÖLGESİNE

MÜBADELE- 1923 YILI İTİBARİ İLE MÜBADELEDE TÜRKİYE YERLEŞİMİ

RESMİ KAYNAK BİLGİLER- OSMANLI ÖNCESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ 1100-1200-1500- YILLARINDA TARİHÇİLER TARAFINDAN YAZILAN RESMİ ESERLERDEN ALINMIŞTIR KARACAOVADAKİ DİĞER ETNİK GURUPLARI KONUMUZDA İŞLEMEDİK

1- ANNA KOMNENA- ( 1083-1153) BİZANSLI TARİHÇİ BİZANS İMPARATORUN KIZI
2- JOHN ZONARAS - YUNANLI 12 NCİ YÜZYILDA YAŞAMIŞ BİZANSLI VAKANÜVİS VE DİN ADAMI
3 -LAONİKOS CHALKOKONDYLES- ( 1423-1490) BİZANS TARİHÇİSİ
4- MÜNECCİMBAŞI AHMET DEDE- ( SELANİK-1631-MEKKE-1702 ) 17 NCİ YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİSİ
5- AKDES NİMET KURAT- ( 1903-1971) TATAR ASILLI TÜRK TARİHÇİ AKADEMİSYEN
6- HÜSNÜ YAZICI- ( 1964-SARIYER DOĞUMLU) MÜBADELENİN SELANİK-KAZASI KARACAABAD-KARACAOVA BÖLGESİ ADLI KİTABIN YAZARI

KARACAOVA HAKKINDA YAZILAN KİTAP

Karacaova ve Göstelup Köyü.docx -











SELANİK KARACAABAD/KARACAOVA BÖLGESİ 1831-1904 NÜFUS DEFTERLERİ